นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อ.เรณูนคร เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ณ กศน.อ.เมืองนครพนม กศน.อ.ศรีสงคราม และเยี่ยมบ้านแค อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439454523880234&id=100034470713858