ประชุมรับนโยบาย จากท่าน ผอ. กศน.อ.เรณูนคร นางอักษร คำถา วันที่ 16 ธ.ค. 2563 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441294780362875&id=100034470713858