กศน.อ.เรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผอ.กศน.อ.เรณูนคร คณะครู และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ โคกหนองโมเดล วันที่ 24 ธ.ค. 2563​ ณ บ้านหนองมะแปป หมู่ 4 ต.เรณูใต้ .อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446258989866454&id=100034470713858