นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อ.เรณูนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเรณูนคร ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานการณ์ การระบาดที่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยรักษาการนายอำเภอเรณูนคร คือนายประเชิญ พรมจันทร์ เป็นประธาน คณะกรรมการระดับอำเภอ ตำบล ร่วมประชุมพร้อมเพรียง วันที่ 24 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนครชั้น 2 จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446357363189950&id=100034470713858