คณะครู และบุคลากร กศน.อ.เรณูนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ณ กศน. อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446858523139834&id=100034470713858