คณะครู และบุคลากร กศน. อ.เรณูนคร ประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ประจำเดือน ก .พ. 2564 ครั่งที่ 1/2564 วันที่ 8 ก.พ. 2563 ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=473087747183578&id=100034470713858