นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อ.เรณูนคร เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานระดับจังหวัด นำโดยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการสรางความมั่นคงด้านอาหาร ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาด covid-19 วันที่ 18 ก.พ. 2564 ณ หอประชุม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=478856679940018&id=100034470713858