คณะครู และบุคลากร กศน. อ.เรณูนคร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง วันที่ 18-19 ก.พ. 2564 ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=479379919887694&id=100034470713858