คณะครู กศน. อ.เรณูนคร เข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)หมู่บ้านไม่ขายเสียง วันที่ 22 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=481127586379594&id=100034470713858