คณะครู กศน. ตำบลโพนทอง ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) วันที่ 25 ก.พ. 2564 ณ กศน.ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483003242858695&id=100034470713858