คณะครู และบุคลากร กศน. อ.เรณูนคร ประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ประจำเดือน  มิ.ย.  2564 ครั่งที่ 6/2564 วันที่  8  มิ.ย.  2564  ณ กศน อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544470433378642&id=100034470713858