กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 7 โดยมีท่านนายอำเภอเรณูนคร เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2564 มีกศน.อำเภอเรณูนคร และ กศน.อำเภอปลาปาก เข้าร่วมอบรม ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=545796179912734&id=100034470713858