นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร ได้บริจาคนมกับขนม ในการบริจาคโลหิต วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนตร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/photo?fbid=553374262488259&set=pcb.553374619154890