กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด

https://www.facebook.com/photo?fbid=553377932487892&set=pcb.553378125821206