กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้เทคโนโลยี google classroom วันที่ 15 - 18 มิ.ย. 2564 ในพื้นที่ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/photo?fbid=553391675819851&set=pcb.553392499153102