กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด - 19 (COVID - 19) วันที่ 15 - 18 มิ.ย. 2564 ในพื้นที่ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/photo?fbid=553406962484989&set=pcb.553408149151537