กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวนการ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ และทักษะอาชีพสร้างรายได้ในสถานการณ์ covid - 19 วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/photo?fbid=556399745519044&set=pcb.556401072185578