นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนครเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในการใช้พื้นที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกันและศูนย์พักคอย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584828202676198&id=100034470713858