กศน.อำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรม "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด" ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าให้กับคณะครู นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และร่วมชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม "ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด" ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584691059356579&id=100034470713858