กศน.อำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม กศน.งามตา ประชาชื่นใจ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=585406935951658&id=100034470713858