คณะครู กศน.อำเภอเรณูนคร ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601907744301577&id=100034470713858