กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปและถนอมอาหาร หลักสูตร 52 ชั่วโมง วันที่ 14 - 24 ก.ย. 2564 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/100034470713858/posts/610141253478226/