กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร  คำถา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day)ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28  กันยายน 2564  ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/100034470713858/posts/614597143032637/