วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร พร้อมด้วยนางสาวรัศมี มาแพง ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเรณูนคร และคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเรณูนคร ณ ห้องประชุมอำเภอเรณูคร ชั้น 2

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633026931189658&id=100034470713858