วันที่ 11 พ.ย. 2564 นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร และบุคลากร ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและเครือข่าย ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสังเกตการณ์เลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/100034470713858/posts/642050806953937/