บุคลากร กศน. อ.เรณูนคร ประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ประจำเดือน พ.ย. 2564 ครั่งที่ 11/2564 วันที่ 12 พ.ย. 2564 ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

https://www.facebook.com/100034470713858/posts/642581310234220/