กศน.อำเภอเรณูนคร ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=667363917755959&id=100034470713858