วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ประชุมรับนโยบายจากท่าน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา ประจำสัปดาห์ และเข้าร่วมรับฟังคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จากท่านเลขาธิการ กศน. รับชม รับฟังผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Iive : ETV Channel 

ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนมhttps://www.facebook.com/100034470713858/posts/671363374022680/