วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้ ครูณิชกมล โกพลรัตน์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีท่านนายอำเภอเรณูนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=743596836799333&id=100034470713858