วันที่ 28 เม.ย. 2565 

นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้นางผ่องใส ไชยภักดี เข้าร่วมประชุม วางแผนพัฒนาตำบลเรณูใต้ ณ ห้องประชุม อบต.เรณูใต้https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=743978770094473&id=100034470713858