วันที่ 29 เม.ย. 2565 
นางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=744673183358365&id=100034470713858