วันที่ 5 พ.ค. 2565

กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา และบุคลากร กศน.รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอธาตุพนม จังหวัดครพนมhttps://www.facebook.com/100034470713858/posts/748778702947813/