วันที่ 22 มิ.ย. 2565 
ครู กศน.ตำบลเรณูใต้ ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลเรณูใต้ ครั้งที่ 2 ณ กศน. ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม