วันที่ 22 มิ.ย. 2565 
ครู กศน.ตำบลโคกหินแฮ่ ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลโคกหินแฮ่ ครั้งที่ 2 ณ กศน. ตำบลโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม