วันที่ 22 มิ.ย. 2565 

ครู กศน.ตำบลโพนทอง ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลโพนทอง ครั้งที่ 2 ณ กศน. ตำบลโพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม