วันที่ 22 มิ.ย. 2565 

ครู กศน.ตำบลหนองย่างชิ้น ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลหนองย่างชิ้น ครั้งที่ 2 ณ กศน. ตำบลหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม