วันที่ 23 มิ.ย. 2565 

ประชุมประจำสัปดาห์ รับนโยบายจากท่าน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา 

ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม