วันที่ 1 ก.ค. 65 กศน.อำเภอเรณูนครนำโดย นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้ กศน.ตำบลเรณู

ดำเนินโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ (สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี) พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวงาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ถ่ายทอดสดจากหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0A3Q94ZB6Rj9FEgyjDw8nY3NcJs34jPXJDY3bV768bcj5dspGiMy2KNPrbDdfVdwFl&id=100034470713858