วันที่ 26 ก.ค. 2565 กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2565 ณ บริเวณสะพานห้วยกุดฉิม ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม