วันที่ 28 ก.ค. 2565 

ครูกศน.อำเภอเรณูนคร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม