วันที่ 28 ก.ค. 2565 

กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม