วันที่ 5 ก.ย. 2565 

นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร และครูผู้ช่วย เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม