วันที่ 6 ก.ย. 2565

บุคลากร กศน. อ.เรณูนคร ประชุมประจำเดือน ก.ย. 2565 ครั่งที่ 9/2565 รูปแบบออนไลน์ โดยมีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม