วันที่ 9 ก.ย. 2565 

ครู กศน.อำเภอเรณูนคร ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ครั้งที่ 3 ทั้ง 8 ตำบล อ.เรณูนคร จ.นครพนม