วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ได้ดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินการสอบปลายภาค จากต้นสังกัด สนง.กศน.จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม