วันที่ 22 ก.ย. 2565 

นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนครและคณะครู กศน.เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ กศน.จังหวัดนครพนม