วันที่ 21 พ.ย. 2565

ครู กศน.อำเภอเรณูนคร ร่วมกันจัดกิจกรรม เคารพธงชาติ ณ กศน. อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม