วันที่ 22 พ.ย. 2565

กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ คณะครูกศน. และบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองนครพนม ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม