วันที่ 22 พ.ย. 2565

กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และครูกศน. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมhttps://www.facebook.com/100034470713858/posts/pfbid0tEYxEjv483WSmAyawRdLq8TSv5g3EfiQVzzPUbrGRveqRANvvHUG5rgd6btFnnsXl/?mibextid=Nif5oz