วันที่ 24 ม.ค. 2566 นางอักษร คำถา มอบหมายให้

คณะครู กศน.อำเภอเรณูนคร ร่วมงานเปิดประตูเล้าสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ 24 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม